• ปากกาลูกลื่น สีน้ำเงิน
  • Bear and Black Sheep
    สติ๊กเกอร์ไลน์

    ปากกาลูกลื่น สีน้ำเงิน

    ราคา  35  29 บาท

Comment: สติ๊กเกอร์ไลน์ที่ให้อารมณ์และบรรยากาศสมัยเรียน โดยการใช้ปากกาลูกลื่นสีน้ำเงินเขียนข้อความ และเน้นข้อความให้โดดเด่นขึ้นมาโดยการใช้ปากกาสีแดงวาดเป็นกล่องบอลลูนข้อความ

ปากกาลูกลื่น
สติ๊กเกอร์ไลน์ทางการ สติ๊กเกอร์ไลน์ครีเอเตอร์ ธีมไลน์ทางการ ธีมไลน์ครีเอเทอร์ อิโมจิไลน์ทางการ อิโมจิไลน์ครีเอเทอร์ ไลน์เมโลดี้ เสียงเพลง โปรโมชั่นราคาพิเศษ

ได้รับอนุญาตจากทางบริษัทไลน์

ได้รับอนุญาตให้ขายจากบริษัทไลน์อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

รับรองจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ทำสติ๊กเกอร์ไลน์รูปตัวเอง

ติดตามเราได้บนเฟสบุ๊ค