• COROCORO CORONYA
  • Imagineer Co.,Ltd. / San-X Co., Ltd.
    ธีมไลน์

    COROCORO CORONYA

    ราคา  90  81 บาท

ธีมไลน์ทางการ ธีมไลน์ แมว

coronya เหมียวน้อยที่อาศัยอยู่ในร้านขนมปังเล็กๆ ตรงหัวถนนมันก็จะขี้อายหน่อยๆ ชอบเข้าไปหลบในขนมปังก้นหอยทุกทีเลย * จะมีการอัพเดตธีมเป็นระยะจนถึง 180 วันหลังสิ้นสุดการจำหน่าย

ไลน์เมโลดี้

ทำสติ๊กเกอร์ไลน์รูปตัวเอง

ติดตามเราได้บนเฟสบุ๊ค