• Rilakkuma: Korilakkuma in the mirror
  • Imagineer Co., Ltd. / San-X Co., Ltd.
    ธีมไลน์

    Rilakkuma: Korilakkuma in the mirror

    ราคา  90  81 บาท

ธีมไลน์ทางการ ธีมไลน์ หมี

ทำไมวันนี้มี Korilakkuma 2 ตัว!?! แล้วยังแต่งหน้าทาปากสวยเชียว เปลี่ยนหน้าจอแชทของคุณให้เป็นโลกเก๋ๆ ของสาว Korilakkuma น้อยกันเถอะ♪ * จะมีการอัพเดตธีมเป็นระยะจนถึง 180 วันหลังสิ้นสุดการจำหน่าย

Comment: It's Korilakkuma, but wait, there's two of them?! Dress up your LINE screens with the cosmetics-based motif of this stylish theme. Updates supported for 180 days after sales end.

Rilakkuma
สติ๊กเกอร์ไลน์ทางการ สติ๊กเกอร์ไลน์ครีเอเตอร์ ธีมไลน์ทางการ ธีมไลน์ครีเอเทอร์ อิโมจิไลน์ทางการ อิโมจิไลน์ครีเอเทอร์ ไลน์เมโลดี้ เสียงเพลง โปรโมชั่นราคาพิเศษ

ได้รับอนุญาตจากทางบริษัทไลน์

ได้รับอนุญาตให้ขายจากบริษัทไลน์อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

รับรองจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ทำสติ๊กเกอร์ไลน์รูปตัวเอง

ติดตามเราได้บนเฟสบุ๊ค