• คุณปลาวาฬ Ver.3
  • 10mm. Studio
    สติ๊กเกอร์ไลน์

    คุณปลาวาฬ Ver.3

    ราคา  30  27 บาท

สติ๊กเกอร์ไลน์ครีเอเทอร์ สติ๊กเกอร์ไลน์ ชาย

คุณปลาวาฬ คือผู้ชายรูปร่างสูง เก้งก้าง เขาเป็นคนอารมณ์ดี ร่าเริง สนุกสนาน มีอารมณ์ขัน เขาชอบเต้น ชอบสร้างเสียงหัวเราะ และชอบทำให้คนรอบข้างมีความสุข

Comment: Mr.Whale Ver.3 Mr.Whale is a tall man. He was in good spirits.He is very cheerful.He likes to dance and likes to make people around him happy. Have fun with his emotion again!

คุณปลาวาฬ
สติ๊กเกอร์ไลน์ทางการ สติ๊กเกอร์ไลน์ครีเอเตอร์ ธีมไลน์ทางการ ธีมไลน์ครีเอเทอร์ อิโมจิไลน์ทางการ อิโมจิไลน์ครีเอเทอร์ ไลน์เมโลดี้ เสียงเพลง โปรโมชั่นราคาพิเศษ

ได้รับอนุญาตจากทางบริษัทไลน์

ได้รับอนุญาตให้ขายจากบริษัทไลน์อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

รับรองจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ทำสติ๊กเกอร์ไลน์รูปตัวเอง

ติดตามเราได้บนเฟสบุ๊ค